سلسله نشست‌های از دانشگاه تا صنعت

انجمن علمی زیست‌شناسی دانشگاه قم با همکاری انجمن علمی شیمی برگزار می‌کند:

سلسله نشست‌های از دانشگاه تا صنعت

– همراه با پرسش و پاسخ
– همراه با اهدای جوایز
– دوشنبه 4 دی ماه 1402
– ساعت 10 تا 12
– مکان : دانشگاه قم – دانشکده علوم‌ پایه – سالن شهید بهشتی

با حضور گرم :

دکتر حسن پزشکی

  • دکتری مهندسی شیمی 
  • بست دکتری بیوانفورماتیک برکلی کالیفرنیا
  • عضو هیئت مدیره شرکت AIRZYME
  • مدیرعامل شرکت تحقیق و توسعه زیست داده فناوری سیناژن پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
  • هم بنیان گذار استارت آپ ساینسینو

دکتر محمدعلی ملبوبی

  • دکتری ژنتیک
  • عضو هیئت علمی پژوهشگاه
  • مهندسی ژنتیک و زیست فناوری
  • ریئس هیئت مدیره شرکت زیست فناور سبز

مدیر گروه زیست شناسی دانشگاه قم

اساتید گروه زیست شناسی دانشگاه قم