کارگاه از تحقیقات تا بازار بیوتکنولوژی

از تحقیقات تا بازار بیوتکنولوژی

تعداد جلسات :

کارگاه حضوری در دانشگاه شریف

تعداد دانشجویان :

250

ویدیو معرفی

ساینسینو با همکاری مرکز تحقیقاتی مهندسی بیوشیمی و کنترل محیط زیست دانشگاه صنعتی شریف برگزار می کند :

از تحقیقات تا بازار بیوتکنولوژی

زمان برگزاری :
۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ ساعت ۱۲:۳۰

مکان :
دانشگاه صنعتی شریف ، دانشکده مهندسی شیمی،ضلع شمالی، طبقه اول، سالن سبز

سخنران اصلی : دکتر حسن پزشکی

  • دکتری بیوتکتولوژی و مهندسی زیستی از دانشگاه  EPFL  سوئیس
  • بست دکتری بیوانفورماتیک برکلی کالیفرنیا آمریکا
  • هم بنیانگذار و مدیر تحقیق و توسعه شرکت AIRZYME سوئد
  • مدیرعامل شرکت تحقیق و توسعه زیست داده فناوری سیناژن پارک علم و فناوری دانشگاه تهران
  • هم بنیان‌گذار استارت آپ ساینسینو

کارگاه حضوری و رایگان می باشد.